Đổi mật khẩu bong88 là việc cần thiết và quan trọng cho những tài khoản bong88 đã có điểm. Vì vậy khi nhận được tài khoản bạn hãy đổi mật khẩu ngay và trong bài viết này bong8899 sẽ hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên máy tính. Trường hợp đổi trên điện thoại thì bạn tham khảo tại đây: đổi mật khẩu bong88

B1. Truy cập vào website bong8899.com, dùng tên tuy cập và mật khẩu của tài khoản bong88 để đăng nhập vào bong8899.com

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88

B2. Sau khi đăng nhập thành công, click vào menu "Cài đặt"

B3. Màn hình sẽ xuất hiện giao diện cho người dùng đổi mật khẩu bong88. Tại đây, bạn nhập mật khẩu cũ 1 lần, nhập mật khẩu mới 2 lần. Mật khẩu bong88 có độ dài 8 ký gồm chữ số, chữ viết thường, chữ viết hoa. Sau đó, click nút "Gửi"

đổi mật khẩu bong88

B4. Bong88 thông báo đổi mật khẩu thành công. Người dùng nên đăng xuất và dùng mật khẩu mới để đăng nhập lại để kiểm tra lại mật khẩu mình vừa đổi. Trường hợp đổi mật khẩu bong88 báo thành công rồi mà đăng nhập lại không được thì tham khảo link sau: Tài khoản bong88 bị khóa

cách đổi mật khẩu trên trang bong88